Słubice, dnia 02 grudnia 2020 r.

ZAMK.KD.1101.12.2020.NCz

INFORMACJA o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ds. rozliczeń w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym z siedzibą w Słubicach przy Placu Bohaterów 13.

Informuję, że zakończony został nabór na stanowisko ds. rozliczeń w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ogłoszony dnia 18 listopada 2020 r.
Nabór został nierozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

Dyrektor Zakładu
Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach
Krzysztof Radkiewicz
podpis w oryginale