SŁUBICKI MIEJSKI OŚRODEK KLUTURY


ul. 1 Maja 1, 69 – 100 Słubice
tel. 095/758 24 39, fax. 758 83 28

e-mail:smok@slubice.pl

Strona internetowa: http://smok.slubice.pl/